• Call Us : 002 0106 5370701
  • Email Us : info@kolejvokasional.com

 

Struktur pengajian

Struktur pengajian


Bagaimanakah struktur Persijilan Kemahiran Malaysia?

Terbahagi kepada 5 tahap seperti berikut :-

 Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1

 Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2

 Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3

 Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4

 Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5


 Latihan melalui institusi latihan yang diiktiraf (Pusat Bertauliah)
 Latihan melalui industri dalam Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)
 Melalui Kaedah Pentauliahan Pencapaian Terdahulu (PPT)

All Rights Reserved © College of Vocational Studies