• Call Us : 002 0106 5370701
  • Email Us : info@kolejvokasional.com

 

Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan


Semua pelajar lepasan sekolah Malaysia dengan PMR / SPM, berumur antara 15 hingga 35 Tahun dan boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu atau Inggeris adalah layak untuk masuk

Persijilan Kemahiran Malaysia boleh didapati melalui tiga (3) kaedah :

  1. Melalui Latihan di Institusi yang Diiktiraf
    Kaedah melalui program latihan kemahiran di pusat-pusat bertauliah JPK bagi bidang & tahap kemahiran yang tertentu dan telah ditauliahkan.

  2. Melalui Latihan Berorientasikan Industri (SLDN)
    Kaedah latihan perantisan dalam Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) yang dijalankan di industri dan institut latihan kemahiran.

  3. Melalui Pentauliahan Pencapaian Terdahulu (PPT)
    Kaedah mendapatkan Persijilan Kemahiran Malaysia melalui pengalaman lalu (kerja atau latihan) tanpa perlu menduduki ujian.

Calon dikehendaki mengemukakan bukti-bukti ketrampilan yang telah dimiliki untuk dinilai oleh Pegawai Penilai dan disahkan oleh Pengawai Pengesah Luaran yang dilantik JPK.

All Rights Reserved © College of Vocational Studies